Označavanje putničkih vagona

Moderator/ica: lopina

Odgovorite
Avatar
admin
Site Admin
Postovi: 708
Pridružen/a: pon sep 15, 2008 5:00 am
Kontakt:

Označavanje putničkih vagona

Post Postao/la admin » uto jul 14, 2009 11:32 pm

Slovne oznake serije vagona:

A - Vagon s mjestima za sjedenje 1. razreda
B - Vagon s mjestima za sjedenje 2. razreda
AB - Vagon s mjestima za sjedenje 1. i 2. razreda
WL - Vagon za spavanje, s dopunskom slovnom oznakom serije A, B, ili AB ovisno o tome kakva je ponuda mjesta. Kod vagona za spavanje koji nudi tip odjeljka "special", seriji se dodaje slvna podserija s.
WR - Vagon za objedovanje
D - Prtljažni vagon
DD - Otvoreni dvopodni prtljažni vagon za prevoz automobila
Post - Poštanski vagon
Salon - Salonski vagon
SR, WG, AS - Bar/dancing-vagon
WSP - Vagon Pullman

Dopuštene su daljnje kombinacije slovnih oznaka zavagonske serije. Slovna oznaka serije R osim toga služi za označavanje vagona koji imaju samo jedan odjeljak za objedovanje ili bar-odjeljak ili buffet-odjeljak.

Slovne oznake podserija:

b,h - Vagoni prilagođeni za prevoz invalida
c - Odjeljci s mjestima za sjedenje koja se mogu prilagoditi u ležaje (primjer: Ac, Bc, AcBc)
d,v - Vagoni s odjelcima za bicikle
ee, z - Vagoni sa središnjim napajanjem energijom iz visokonaponske zbirnice
f - Vagon s uređajima za daljinsko upravljanje pogonskim vozilom (upravljački vagon)
p, t - Vagon s mjestima za sjedenje s prolazom po sredini
m - Vagon duži od 24,5 m
s - Bočni hodnik u prtljažnom vagonu i u vagonu s odjeljkom za prtljagu (primjer: Ds)

Režim razmjene prema UIC-ovoj objavi 438-1:

51 - RIC-vagon sa stalnom širinom kolosjeka, neklimatiziran
52 - RIC-vagon za različite širine kolosjeka (1435/1524 mm), neklimatiziran
61 - RIC-vagon sa stalnom širinom kolosjeka, klimatiziran
62 - RIC-vagon za različite širine kolosjeka (1435/1524 mm), klimatiziran
73 - RIC-vagon sa stalnom širinom kolosjeka, klimatiziran i zračno brtvljen

Avatar
ze.de
Postovi: 8
Pridružen/a: ned mar 04, 2012 6:54 am

Re: Označavanje putničkih vagona

Post Postao/la ze.de » ned mar 04, 2012 8:19 pm

Slovne serije putničkih vagona
Salon - Salonski vagon
WL - Vagon za spavanje sa slovnom serion A ili B ili AB ovisno o tome je li vagon 1 , 2 ili 1i2 razreda. Kod vagona za spavanje s odjeljkom za prtljagu se dodaje slovo D
WSP - Pullman - vagon
WR - Vagon za objedovanje
SR - Bar / Dancing - vagon
A - Vagon s mjestima za sjedenje 1. razreda
B - Vagon s mjestima za sjedenje 2. razreda
AB - Vagon s mjestima za sjedenje 1 i 2. razreda
AR - Vagon s mjestima za sjedenje 1. razreda i odjeljkom za objedovanje, buffetom ili barom
ARD - Vagon s mjestima za sjedenje 1. razreda i odjeljkom za objedovanje, buffetom ili barom te odjeljkom za prtljagu
BR - Vagon s mjestima za sjedenje 2. razreda i odjeljkom za objedovanje, buffetom ili barom
AD - Vagon s mjestima za sjedenje 1. razreda i odjeljkom za prtljagu
BD - Vagon s mjestima za sjedenje 2. razreda i odjeljkom za prtljagu
ABD - Vagon s mjestima za sjedenje 1 i 2. razreda i odjeljkom za prtljagu
D - Prtljažni vagon
DD - Otvoreni dvokatni prtljažni vagon za prijevoz automobila
MD - Zatvoreni jednokatni prtljažni vagon za prijevoz automobila
MDD - Zatvoreni dvokatni prtljažni vagon za prijevoz automobila
Post - Poštanski vagon
BPost - Vagon s mjestima za sjedenje 2. razreda i odjeljkom za poštu
DPost - Prtljažni vagon s odjeljkom za poštu

Numeracija i slovne oznake
Numeracija

1. i 2. Znamenka:
-Režim razmjene:
50 - Vagon za unutarnji promet (klimatiziran ili neklimatiziran)
51 - Vagon stalne širine kolosijeka, neklimatizitan (ua UIC: UKLJUČIVO ric vagoni za prijevoz automobila)
52 - Vagon za različite širine kolosijeka (1435 / 1524) neklimatiziran
53 - Zadržano
54 - Vagon za različite širine kolosijeka (1435 / 1672) neklimatiziran
55 - .....
56 - Zadržano
57 - Vagon za stalnu širinu kolosijeka (klimatiziran ili neklimatiziran)
58 - Vagon za različite širine kolosijeka (1435 / 1524) s izmjenjivim okretnim postoljima (klimatiziran ili neklimatiziran)
58 - Vagon za različite širine kolosijeka (1435 / 1524) s osovinskim sklopovima za različite širine kolosijeka (klimatiziran ili neklimatiziran)
60 - Vagon (klimatiziran ili neklimatiziran) koji je namjenjen za vlastite potrebe željeznice i koji ne sudjeluje u komercionalnom prometu
61 - Klimatizirani vagon za stalnu širinu kolosijeka RIC
62 - Klimatizirani vagon različite kolosječne širine (1435 / 1524)
63 - Vagon (klimatiziran ili neklimatiziran) koji je namjenjen za vlastite potrebe željeznice i koji ne sudjeluje u komercionalnom prometu RIC
64 - Klimatizirani vagon različite kolosječne širine (1435 / 1524) RIC
65 - Nije RIC vagon (za UIC: vagon za prijevoz putničkih automobila ((AZR)), KOJI SE NALAZE U PROMETU PREMA POSEBNOM SPORAZUMU
66 - Zadržano
67 - Vagon za stalnu kolosječnu širinu (klimatiziran ili neklimatiziran)
68 - Vagon za različite širine kolosijeka (1435 / 1524) s izmjenjivim okretnim postoljima 8klimatiziran ili neklimatiziran)
69 - Vagon za različite širine kolosijeka (1435 / 1524) s izmjenjivim okretnim postoljima (klimatiziran ili neklimatiziran)
70 - Vagon za unutarnji promet (klimatiziran i tlačno izoliran)
71 - Vagon za stalnu širinu kolosijeka (klimatiziran ili neklimatiziran) vagoni pojedinih društva (za UIC: samo vagoni za spavanje TEN - Pools)
72 - Zadržano
73 - Vagon za unutarnji promet (klimatiziran i tlačno izoliran) RIC

3. i 4. Znamenka:
-Vlasnička oznaka:
78 – Hrvatske Željeznice

5. Znamenka:
Serija vagona:
0 - Sve serije privatnih vagona
1 - Vagon sa sjedalima 1. razreda
2 - Vagon sa sjedalima 2. razreda
3 - Vagon sa sjedalima 1. i 2. razreda
4 - Vagon sa ležajevima 1. razreda ili Vagon sa ležajevima 1. i 2. razrede
5 - Vagon sa ležajevima 2. razreda
6 - Vagon za spavanje 1. razreda ili Vagon za spavanje 1. i 2. razreda
7 - Vagon za spavanje 1. razreda ili Vagon za spavanje 2. razreda
8 - Vagon za posebne namjene ili Mješoviti vagon
9 - Poštanski vagon ili Prtljažni vagon ili Vagon za praćene automobile

6., 7. i 8. Znamenka:
Podserija vagona:
6. Znamenka:
0 – 10 Kupea 4 Osovine
1 - 11 Kupea 4 Osovine
2 - 12 Kupea 4 Osovine
3 - 3 Osovine
4 - 2 Ososvine
5 - 5 Kupea 4 Osovine
6 - 6 Kupea 4 Osovine
7 - 7 Kupea 4 Osovine
8 - 8 Kupea 4 Osovine
9 - 9 Kupea 4 Osovine

7. Znamenka:
Brzina vagona:
0, 1, 2 - do 120 km/h
3, 4, 5, 6 - do 140 km/h
7, 8 - do 160 km/h
9 - preko 160 km/h

8. Znamenka:
Vrsta grijanja:
0 - električno grijanje DC (1500= V)
5 - električno grijanje AC (1500~ V)
7 - parno grijanje

9., 10. i 11. Znamenka:
Indivudalni broj vagona (redni broj vagona u seriji)

12. Znamenka:
Kontrolni broj.

Odgovorite