Siemens EuroRuner 24PC za Iran

Moderator: damir661

Post Reply
Jim
Posts: 47
Joined: Tue Dec 15, 2009 8:22 pm

Siemens EuroRuner 24PC za Iran

Post by Jim »

iz programa experata SIEMENS krporacije dolazi nam nova dizel električka "asinkrona" lokomotiva sa trofaznim pogonom. Namjenjena je vuču putničkih vlakova do brzine 160 kmh. Instalirana snaga prema UIC propisima je 2400kw (d.mot) dok na kotačima daje realnih 1960 kw. Moglo bi se reći dosta veliko poboljšanje, rezerva snage, budući da vozilo razvija enormnih 270 kN ili cca 27,5t na kuki, dok se u trajnom vučnom režimu dobija sila od 180 kN pri 39,2 kmh. Ako gledamo na masu od 85,5t i osovinski pritisak od prihvatljivih 21,375t po pogonskoj osovini (209,7 kN statički) i vmax 160 kmh, može se reći da je ovo vozilo prilično uspjeli proizvod spomenute korporacije. Jedan zanimljiv detalj je da u EDK sa otpornicima razvija 115 kN kočne sile, ima kočne diskove, i opružnu diskovnu priotvrdnu kočnicu, softver je SIBAS32E. Na najvećem mjerodavnom nagibu 26dan/t i kod 60 kmh, vozilo može vući 530t. Gledajući neka puno snažnija elektro vozila, moglo bi se kazati da je u potpunosti iskoristivo na svim kategorijama pruge, usprkos vmax 160 kmh. Lok ima samo jednu prednju kabinu (oblik CF20 Litva ER20), dok je zadnji dio opremljen konektorima za spajanje sa drugom lok, ili čak dozvoljava prelaz konduktera/šefa vlaka do strojovođe, kroz vrata na prelaznici zadnjeg kraja lok.

Image
Image
Image
Image

preuzeto sa SIEMENS linka, pozdrav
Post Reply