Bosanski kolosijek Banovići

User avatar
68847
Posts: 1895
Joined: Mon Jun 01, 2009 3:33 pm
Location: Travnik

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by 68847 »

Image

Image

Image
Sub sole aut pluvia ducemus ea.
User avatar
Ćiro_bos
Posts: 3225
Joined: Mon Jun 01, 2009 4:44 pm
Location: Brčko-Tuzla, BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Ćiro_bos »

Nešto slika i od mene za dan 19.06.2011.g.

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Posavina expres
User avatar
Ćiro_bos
Posts: 3225
Joined: Mon Jun 01, 2009 4:44 pm
Location: Brčko-Tuzla, BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Ćiro_bos »

Image

Image

Image

Image

Image
Posavina expres
User avatar
Ćiro_bos
Posts: 3225
Joined: Mon Jun 01, 2009 4:44 pm
Location: Brčko-Tuzla, BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Ćiro_bos »

Image

Image

Image

Image

Image
Posavina expres
User avatar
Ćiro_bos
Posts: 3225
Joined: Mon Jun 01, 2009 4:44 pm
Location: Brčko-Tuzla, BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Ćiro_bos »

Image

Image

Image

Image

Image

Image
Posavina expres
User avatar
Ćiro_bos
Posts: 3225
Joined: Mon Jun 01, 2009 4:44 pm
Location: Brčko-Tuzla, BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Ćiro_bos »

Image

Image

I šta reći još...bilo je bajkovito i treba to napraviti svake godine. Hvala!
pozdrav...
Posavina expres
441-905
Posts: 613
Joined: Tue May 25, 2010 12:39 pm

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by 441-905 »

Procjena uticaja na okoliš: "Turistička pruga Banovići" na javnom uvidu

izvor:ekapija.ba
Nakon što su u maju ove godine počeli pripremni radovi na realizaciji najvećeg turističkog projekta u BiH, koji se odnosi na izgradnju turističke pruge, prethodna procjena uticaja na okoliš turističke pruge Banovići – Mačkovac – Zlaća – Zobik se našla na javnom uvidu.

U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ističu kako je dokument stavljen na uvid nakon prethodne procjene utjecaja na okoliš turističke pruge Banovići – Mačkovac – Zlaća – Zobik, a na osnovu Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad.

Projektna dokumentacija za izradu Glavnog projekta turističke pruge uzanog kolosjeka prema projektu radit će se u dvije faze, odnosno Banovići - Mačkovac i u drugoj fazi Mačkovac – Zlaća - Zobik.

Kako je određeno planom promet na uskotračnoj pruzi odvijat će se za vrijeme trajanja turističke sezone (april-oktobar) isključivo u dnevnom periodu i sa malom učestalosti, dok će lokomotive za obavljanje prometa biti atraktivni muzejski primjerci koji će koristiti ugalj ili diesel gorivo. Njihova brzina, bez obzira na tehničke mogućnosti, ograničena je na 20 km/h i zbog toga utjecaj ovog zahvata na onečišćenje zraka i emisiju buke (prema intenzitetu, dužini trajanja i obuhvatu rasprostranjenosti utjecaja) nije značajan.

Također, u prethodnom procjeni utjecaja na okoliš ustanovljeno je da zahvat izgradnje i korištenja turističke pruge Banovići - Mačkovac - Zlaća - Zobik prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

Procjenu utjecaja na okoliš, odnosno dokumentacija vezana za projekat se može pogledati kod investitora, odnosno u Općini Banovići, Službi za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove ili u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Sektor za okolinske dozvole.
kolska
Posts: 1304
Joined: Sun Oct 04, 2009 9:12 pm
Location: Banaovići

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by kolska »

Nešto slika starih Banovića sa željezničkom tematikom:


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
parnjača-Banovići
Image
User avatar
Bo Bo
Posts: 2283
Joined: Mon Jun 01, 2009 2:50 pm
Location: Sarajevo BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Bo Bo »

Banovići 30.10.2013. Pozdrav Bo Bo ;) .

Image
Image
User avatar
Bo Bo
Posts: 2283
Joined: Mon Jun 01, 2009 2:50 pm
Location: Sarajevo BiH

Re: Bosanski kolosijek Banovići

Post by Bo Bo »

Priprema turističko - teretnog voza za polazak. Pozdrav Bo Bo ;) .

Image

Image

Image
Image
Post Reply