Page 18 of 18

Re: Željeznički turizam u Banovićima

Posted: Tue Apr 24, 2012 4:37 pm
by 68847
Image

Re: Željeznički turizam u Banovićima

Posted: Mon Sep 10, 2012 7:08 am
by kolska
8 septembra povodom SDana općine Banovići dvije promotivne vožnje:
slijede slike sa priprema za vožnje, vozila lokomotiva 83-159 i tri putnička vagona:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Re: Željeznički turizam u Banovićima

Posted: Wed Apr 19, 2017 4:37 pm
by kolska
JU „CENTAR ZA ZAŠTITU, RAZVOJ UDRUŽENJE GRAĐANA
I PROMOCIJU TURIZMA“ BANOVIĆI „BOSANSKI KOLOSIJEK“ BANOVIĆI


RMU „BANOVIĆI“ D.D BANOVIĆIOBAVIJEST;

JU „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ Banovići i UG „Bosanski kolosijek“ Banovići u saradnji sa RMU „Banovići“ d.d. Banovići za sve ljubitelje parnih lokomotiva organizuje foto safari parnim lokomotivama serije 25, 55 i 83. Foto safari će se organizovati 06.maja 2017. godine sa početkom u 10:00 sati. Ovo je jedinstvena prilika za sve ljubitelje parnih lokomotiva i ljubitelje dobre fotografije da u jednom danu vide 3 parne lokomotive različitih godina proizvodnje, voze se njima i fotografišu ih na najljepšim foto tačkama duž uzanog kolosijeka. Program počinje u 10:00 sati okupljanjem na željezničkoj stanici u Banovićima koja se nalazi kod separacije rudnika, a završava se oko 18:00 sati povratkom na istu stanicu.
PROGRAM FOTO SAFARIJA – 06.MAJ (SUBOTA) 2017.
1. 0900-1000............. Okupljanje na Željezničkoj stanici Banovići (ŽFBIH),

2. 1015-1045.......... Polazak voza sa upletenog kolosijeka (lokomotiva 25+lokomotiva 55 + 2 putnička vagona). 2 fotostopa prije skretnice za pravac Separacija-Turija

3. 1045-1100.......... fotostop sa pomenutm vozom plus paralelno voz lokomotiva serije 83 + 4 ugljarska vagona + JK vagon

4. 1110-1145.......... dva fotostopa u S krivini sa dva navedena voza jedan za drugim po pravilnom kolosijeku,

5. 1200-1220.......... dva fotostopa na izlazu iz krivine prije signala,

6. 1230-1245 ......... boravak u muzejskom kompleksu sa fotografisanjem eksponata,

7. 1300-1400......... pauza za ručak (može se otići do grada pješice i vratiti, za to vrijeme namirivanje lokomotiva vodom i priprema za nastavak vožnje),

8. 1415-1500.......... fotostop pod jamom Omazići, jedan voz ispod jame drugi kolosijek iznad prema Grivicama,

9. 1515-1530......... fotostop na mostu i pravcu iznad mosta kod toplane,

10. 1520-1545......... fotostop kod džamije na Brezicima

11. 1550-1610......... fotostop na ulazu u stanicu Grivice,

12. 1620-1650......... fotostop na putnom prelazu iznad stanice Grivice,

13. 1700-1715......... fotostop kod hrastova ili fabrike eksploziva,

14. 1720-1730......... fotostop putni prelaz u Turiji,

15. 1735-1745......... bavljenje vozova u stanici Turija i

16. 1745-1815......... povratak voza na stanicu Banovići.

NAPOMENA: nakon predviđenog programa može se izvjesno vrijeme po želji provesti na druženju na stanici Banovići.