Bosna ekspres

User avatar
Bo Bo
Posts: 2283
Joined: Mon Jun 01, 2009 2:50 pm
Location: Sarajevo BiH

Re: Bosna ekspres

Post by Bo Bo »

Zahvaljujući novom kontigentu vagona uvodi se novi par vozova Bosna ekspresa za Zagreb. Do kraja 1984. godine prugama Jugoslavije krstarila su 3 para ovih vozova.

Voz je redovito saobraćao prema Beogradu i Zagrebu sve do 1992. godine i ratnih sukoba. U periodu od 1992-1995. godine 4 vagona su bila na područiju Zenice, saobraćala u okviru lokalnih vozova. Nako toga bit će prebačeni u Sarajevo s ciljem uspostaljanja željezničke veze sa Konjicom i Zenicom.

Početkom 2000. godine ŽFBiH šalju kontigent od 5 All vagona iz serije Bosna ekspres na veliku opravku u firmu Gredelj. Od tog momenta gubi se trag orginalnim JŽ serijskim brojevima.

Danas sa sigurnošću može se potvrditi da na teritoriji BiH nalazi se 19 vagona pomenutog voza. Četiri vagona još uvjek su u vožnji na područiju željeznica FBiH. Dva vagona su stacionirana u tehničkoj stanici Sušica, tri se nalaze u depou i teretnoj stanici Rajlovac.
Last edited by Bo Bo on Mon May 23, 2011 9:10 am, edited 1 time in total.
Image
User avatar
Bo Bo
Posts: 2283
Joined: Mon Jun 01, 2009 2:50 pm
Location: Sarajevo BiH

Re: Bosna ekspres

Post by Bo Bo »

U stanici i depou Doboj smještena su 4 vagona proizvedan 1984. godine, u Banja Luci se nalazi jedan vagona koji je ujedno posljednji moderniziran iz grupe cveno-bijelih.

Sudbina vagona smješetnih u Banja Luci, Doboju, Rajlovcu i tehničkoj stanici Sušica je ista, kasacija.

Sa sigurnošću se može potvrditi da je jedan kompozicija ovog voza isječena u željezari Zenica. Razlog za ovakvu odluku bilo je stanje vagona koji su u potpunosti bili devastirani kao posljedica intenzivnog granatiranja stanice Sarajevo. Subina ostalih vagona ostaje još uvjek nerazjašnjena.

Nažalost bajka zvana Bosna ekspres na svoj 29. rođendan dobila je tužan završetak. Ovo je bio pokušaj da sjećanje na ovaj legendarni voz opet zaživi, da se otme zaboravu, najpoznatijem BiH brendu.
Image
User avatar
Bo Bo
Posts: 2283
Joined: Mon Jun 01, 2009 2:50 pm
Location: Sarajevo BiH

Re: Bosna ekspres

Post by Bo Bo »

Doboj depo- karakteristike vagona Bosna ekspres

JŽ serijski broj: 50 72 19 00 439-1
ŽRS serijski broj: 51 44 19 00 017-9
Godina proizvodnje: 1984.
Godina modernizacije: /
Domicilna stanica: Sarajevo; Žto Sa
Max. brzina: 120 km/h
REV BL: /
NR: 13.05.98

Image

Image

Image

Image
Image
User avatar
Bo Bo
Posts: 2283
Joined: Mon Jun 01, 2009 2:50 pm
Location: Sarajevo BiH

Re: Bosna ekspres

Post by Bo Bo »

Skoro tri decenije poslije željeznička stanica Sarajevo je pusta. U 3:15 minuta na peronu postavljen je samo jedan voz za Konjic.

Image

Image

Image
Image
441-905
Posts: 613
Joined: Tue May 25, 2010 12:39 pm

Re: Bosna ekspres

Post by 441-905 »

Moj skromni doprinos za 29. godišnjicu. Popis vagona Bosna ekspresa na teritoriji BiH.

1. JŽ serijski broj: 51 72 19 00 422-6

2. JŽ serijski broj: 51 72 19 00 413-3

3. JŽ serijski broj: 51 72 19-00 421-8
ŽFBiH serijski broj: 50 50 19-10 421-3

4. JŽ serijski broj: 51 72 19-00 414-3
ŽFBiH serijski broj: 50 50 19-10 414-8

5. JŽ serijski broj: 51 72 19-00 420-0
ŽFBiH serijski broj: 50 50 19-10 420-5

6. JŽ serijski broj: 51 72 19-00 419-2
ŽFBiH serijski broj: 50 89 19-00 419-2

7. JŽ serijski broj: 51 72 19-00 410-1
ŽFBiH serijski broj: 50 89 10-10 410-1
441-905
Posts: 613
Joined: Tue May 25, 2010 12:39 pm

Re: Bosna ekspres

Post by 441-905 »

8. JŽ serijski broj: 51 72 84-10 401-8
ŽFBiH serijski broj: 50 50 84-10 401-5

9. JŽ serijski broj: 50 72 19-00 428-4

10. JŽ serijski broj: 50 72 19-00 439-1
ŽRS serijski broj: 51 44 19-00 017-9

11. JŽ serijski broj: 51 72 88-00 400-9
User avatar
Bo Bo
Posts: 2283
Joined: Mon Jun 01, 2009 2:50 pm
Location: Sarajevo BiH

Re: Bosna ekspres

Post by Bo Bo »

23.05. 1982. godina

Foto arhiva: Sadik B. (Željezničar 2000. godina)
Image

23.05. 2011. godina
Image
Image
User avatar
Ćiro_bos
Posts: 3225
Joined: Mon Jun 01, 2009 4:44 pm
Location: Brčko-Tuzla, BiH

Re: Bosna ekspres

Post by Ćiro_bos »

Sumorne slike na godišnjicu...
Ja ću dati svoj skromni doprinos time da izlistam sve brojeve vagona BE koji su veselo trčali prugama:

1. All 51 72 19-00 410 - 1 crveno-bijeli, Gosa 68-70
2. All 51 72 19-00 411 - 9 crveno-bijeli, Gosa 68-70
3. All 51 72 19-00 412 - 7 crveno-bijeli, Gosa 68-70
4. All 51 72 19-00 413 - 5 crveno-bijeli, Gosa 68-70
5. All 51 72 19-00 414 - 3 crveno-bijeli, Gosa 68-70
6. All 51 72 19-00 415 - 0 crveno-bijeli, Gosa 68-70
7. All 51 72 19-00 416 - 8 crveno-bijeli, Gosa 68-70
8. All 51 72 19-00 417 - 6 crveno-bijeli, Gosa 68-70
9. All 51 72 19-00 418 - 4 crveno-bijeli, Gosa 68-70
10. All 51 72 19-00 419 - 2 crveno-bijeli, Gosa 68-70
11. All 51 72 19-00 420 - 0 crveno-bijeli, Gosa 68-70
12. All 51 72 19-00 421 - 8 crveno-bijeli, Gosa 68-70
13. All 51 72 19-00 422 - 6 crveno-bijeli, Gosa 68-70
14. All 51 72 19-00 423 - 4 crveno-bijeli, Gosa 68-70
15. All 51 72 19-00 424 - 2 crveno-bijeli, Gosa 68-70
16. All 50 72 19-00 425 - 0 sivi, Gosa 1984
17. All 50 72 19-00 426 - 8 sivi, Gosa 1984
18. All 50 72 19-00 427 - 6 sivi, Gosa 1984
19. All 50 72 19-00 428 - 4 sivi, Gosa 1984
20. All 50 72 19-00 429 - 2 sivi, Gosa 1984
21. All 50 72 19-00 430 - 0 sivi, Gosa 1984
22. All 50 72 19-00 431 - 8 sivi, Gosa 1984
23. All 50 72 19-00 432 - 6 sivi, Gosa 1984
24. All 50 72 19-00 433 - 4 sivi, Gosa 1984
25. All 50 72 19-00 434 - 2 sivi, Gosa 1984
26. All 50 72 19-00 435 - 9 sivi, Gosa 1984
27. All 50 72 19-00 436 - 7 sivi, Gosa 1984
28. All 50 72 19-00 437 - 5 sivi, Gosa 1984
29. All 50 72 19-00 438 - 3 sivi, Gosa 1984
30. All 50 72 19-00 439 - 1 sivi, Gosa 1984
31. All 50 72 19-00 440 - 9 sivi, Gosa 1984
32. All 50 72 19-00 441 - 7 sivi, Gosa 1984
33. All 50 72 19-00 442 - 5 sivi, Gosa 1984
34. All 50 72 19-00 443 - 3 sivi, Gosa 1984
35. ARll 51 72 84-10 401 - 8 crveno-bijeli, Gosa 68-70
36. ARll 51 72 84-10 402 - 6 crveno-bijeli, Gosa 68-70
37. ARll 51 72 84-10 403 - 4 crveno-bijeli, Gosa 68-70
38. WRll 51 72 88-00 400 - 9 crveno-bijeli, Gosa 68-70
Neki još trče, neki čekaju u redu za sječu, neki su odavno isječeni.
Možda za koji dan Talgo bude taj koji će naslijediti ove istinske ljepotane...teško ipak da im ima zamjene.
Voz ljepotan, voz sa dušom, naš, bosanski. Slika koju je kolega Bo Bo postavio sa prvog polaska to pokazuje. Neponovljivo!
pozdrav...
Posavina expres
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 708
Joined: Mon Sep 15, 2008 5:00 am
Contact:

Re: Bosna ekspres

Post by admin »

Ovu temu pratim sa velikim oduševljenjem jer govori o vremenu kada smo ovdje imali veliku željeznicu.
Naravno, ovo je prilika i da pohvalim rad pojedinih ljudi koji su se istakli u ovoj temi i pripremili nam dosta pojedinosti o ovom prekrasnom vozu.
Na njegov 29. rođendan i ja sam odvojio malo vremena da posjetim željezničku stanicu Sarajevo - mjesto na kojem je sve počelo.

Danas je to izgledalo ovako

Image

Image

Image

Ostaje nam da živimo u nadi da će naredne godine stanica biti puna putnika i Talgo vozova koji će Sarajevo povezivati sa zemljama u okruženju.
User avatar
damir661
Posts: 1382
Joined: Tue Jun 02, 2009 12:48 pm
Location: Beograd-SRB

Re: Bosna ekspres

Post by damir661 »

15. All 51 72 19-00 424 - 2 crveno-bijeli, Gosa 68-70
Ovaj se nalazi u Banja Luci
JŽ serijski broj: 51 72 19 00 424-2
ŽRS serijski broj: /
Godina proizvodnje: 1968-1970
Godina modernizacije: 1983.
Domicilna stanica: Sarajevo; Žto Sa
Max. brzina: 120 km/h
REV BL: 2.8.'91.
NR: 2.2.'93.
Post Reply